meubles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za meubles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] SAMOST m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] SAMOST m

II.se meubler GLAG povr

I.meuble [mœbl] PRID

II.meuble [mœbl] SAMOST m

III.meuble [mœbl]

IV.meuble [mœbl]

glej tudi meubler

Prevodi za meubles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meubles v slovarju PONS

Prevodi za meubles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

meuble [mœbl] SAMOST m

meublé(e) [mœble] PRID

meublé [mœble] SAMOST m

garde-meuble <garde-meubles> [gaʀdəmœbl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za meubles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meubles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

furniture + vb sing
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文