meurtre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za meurtre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za meurtre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

meurtre v slovarju PONS

Prevodi za meurtre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za meurtre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meurtre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文