micros v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za micros v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.micro [mikʀo] SAMOST m

II.micro [mikʀo] SAMOST ž inf (micro-informatique)

III.micro [mikʀo]

micro-cravate <pl micros-cravates> [mikʀokʀavat] SAMOST m

micro-État [mikʀoeta] SAMOST m POL

micro-édition [mikʀoedisjɔ̃] SAMOST ž

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] SAMOST m

micro-organisme <pl micro-organismes> [mikʀoɔʀɡanism] SAMOST m

I.micro-onde <pl micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] SAMOST ž

II.micro-ondes SAMOST m

micro-ondable [mikʀoɔ̃dabl] PRID

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] SAMOST ž

Prevodi za micros v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

micros v slovarju PONS

Prevodi za micros v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

micro-onde <micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] SAMOST ž

micro-ordinateur <micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] SAMOST m

micro-ondes [mikʀoɔ̃d] SAMOST m inv (four)

micro-trottoir <micros-trottoirs> [mikʀotʀɔtwaʀ] SAMOST m

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] SAMOST ž sans pl

Prevodi za micros v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

micros Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文