mien v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mien <mienne> [mjɛ̃, mjɛn] PRID poss

II.le mien,la mienne,les miens,les miennes ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za mien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mien v slovarju PONS

Prevodi za mien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mien(ne) [mjɛ̃, mjɛn] ZAIMEK poss

Individual translation pairs

Prevodi za mien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mien Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文