mineur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mineur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mineur (mineure) [minœʀ] PRID

II.mineur (mineure) [minœʀ] SAMOST m (ž) LAW

III.mineur SAMOST m

IV.mineure SAMOST ž

Prevodi za mineur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mineur v slovarju PONS

Prevodi za mineur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za mineur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mineur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mineur iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文