minute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za minute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.minute [minyt] SAMOST ž

2. minute (court moment):

II.(-)minute COMP

III.minute [minyt]

cocotte-minute® <pl cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] SAMOST ž

Prevodi za minute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

minute v slovarju PONS

Prevodi za minute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

minute [minyt] SAMOST ž

cocotte-minute® <cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] SAMOST ž

minuter [minyte] GLAG preh. (organiser)

Individual translation pairs

Prevodi za minute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

minute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文