miracle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za miracle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.miracle [miʀɑkl] PRID inv

II.miracle [miʀɑkl] SAMOST m

1. miracle REL:

Individual translation pairs
so-called épith

Prevodi za miracle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
+ subj a minor miracle

miracle v slovarju PONS

Prevodi za miracle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za miracle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

miracle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文