moment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moment [mɔmɑ̃] SAMOST m

1. moment (instant précis):

Prevodi za moment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moment v slovarju PONS

Prevodi za moment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moment [mɔmɑ̃] SAMOST m

1. moment (instant):

Individual translation pairs

Prevodi za moment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文