monnaie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za monnaie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monnaie [mɔnɛ] SAMOST ž

glej tudi singe

singe [sɛ̃ʒ] SAMOST m

crypto-monnaie [kʀiptɔmɔnɛ] SAMOST ž

papier-monnaie <pl papiers-monnaies> [papjemɔnɛ] SAMOST m

ramasse-monnaie <pl ramasse-monnaie, ramasse-monnaies> [ʀamasmɔnɛ] SAMOST m

monnaie-du-pape <pl monnaies-du-pape> [mɔnɛdypap] SAMOST ž BOT

porte-monnaie, portemonnaie <pl porte-monnaie, portemonnaies> [pɔʀt(ə)mɔnɛ] SAMOST m

Prevodi za monnaie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monnaie v slovarju PONS

Prevodi za monnaie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monnaie [mɔnɛ] SAMOST ž

porte-monnaie [pɔʀtmɔnɛ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za monnaie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monnaie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文