monsieur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za monsieur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monsieur <pl messieurs> [məsjø, mesjø] SAMOST m

croque-monsieur, croquemonsieur <pl croque-monsieur, croquemonsieurs> [kʀɔkməsjø] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za monsieur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monsieur v slovarju PONS

Prevodi za monsieur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monsieur <messieurs> [məsjø, mesjø] SAMOST m

croque-monsieur [kʀɔkməsjø] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za monsieur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monsieur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Yours faithfully Brit, Aus
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文