moque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moquer [mɔke] GLAG preh. dated (railler)

II.se moquer GLAG povr

III.moquer [mɔke]

glej tudi guigne, chemise

guigne [ɡiɲ] SAMOST ž (malchance)

chemise [ʃ(ə)miz] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za moque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moque v slovarju PONS

Prevodi za moque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za moque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文