mordue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mordue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mordu (mordue) [mɔʀdy] PRID inf

II.mordu (mordue) [mɔʀdy] SAMOST m (ž) inf

II.mordre à GLAG preh.

IV.se mordre GLAG povr

V.mordre [mɔʀdʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za mordue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mordue v slovarju PONS

Prevodi za mordue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi mordre

Prevodi za mordue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
mordu(e) m (ž)
mordu(e) m (ž)
mordu(e) m (ž)

mordue Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文