mort v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mort v slovarju francoščina»angleščina

mort1 [mɔʀ] SAMOST ž

1. mort (d'être vivant):

donner la mort liter
like mad inf
je leur en veux à mort inf

glej tudi souffle, cheval

souffle [sufl] SAMOST m

1. souffle PHYSIOL (respiration):

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] SAMOST m

II.à cheval sur PREDLOG

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

cheval à bascule JEUX
cheval de saut SPORT
cheval de Troie (gén) INFOR

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

I.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] GLAG pp

mort → mourir

II.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] PRID

III.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] SAMOST m (ž) (défunt)

IV.mort SAMOST m

V.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt]

glej tudi rat, mourir

rat [ʀa] SAMOST m

I.mourir [muʀiʀ] GLAG nepreh. + v être

1. mourir (cesser de vivre):

II.se mourir GLAG povr

III.mourir [muʀiʀ]

mort-né (mort-née) <mpl mort-nés> [mɔʀne] PRID

semi-mort (semi-morte) <mpl semi-morts> [səmimɔʀ, ɔʀt] PRID

corps-mort <pl corps-morts> [kɔʀmɔʀ] SAMOST m NAUT

demi-mort (demi-morte) <pl demi-morts, demi-mortes> [dəmimɔʀ, mɔʀt] PRID

mort-aux-rats <pl mort-aux-rats> [mɔʀoʀa] SAMOST ž

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] SAMOST mf

trompette-de-la-mort <pl trompettes-de-la-mort> [tʀɔ̃pɛtdəlamɔʀ] SAMOST ž BOT

croque-mort <pl croque-morts>, croquemort <pl croquemorts> [kʀɔkmɔʀ] SAMOST m inf

mort v slovarju PONS

Prevodi za mort v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] GLAG

mort part passé de mourir

II.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] PRID

III.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] SAMOST m(ž)

glej tudi mourir

mourir [muʀiʀ] GLAG nepreh. irr +être

mort [mɔʀ] SAMOST ž

Mort [mɔʀ] SAMOST ž

I.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] PRID

II.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] SAMOST m(ž)

croque-mort <croque-morts> [kʀɔkmɔʀ] SAMOST m inf

mort-aux-rats [mɔʀoʀa] SAMOST ž inv

Prevodi za mort v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mort Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à la vie, à la mort
à mort! à mort!

mort iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文