mot: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mot: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mot [mo] SAMOST m

1. mot (gén):

2. mot (paroles):

toucher inf un mot de qc à qn

4. mot INFOR:

mot outil LING
mot plein LING
mot vide LING

glej tudi gros

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRID attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] SAMOST m (ž)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRIS

IV.gros SAMOST m

V.en gros phrase

VI.grosse SAMOST ž

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

demi-mot <à demi-mot> [ad(ə)mimo] PRIS

mot-dièse [modjɛz] SAMOST m

mot-clé <pl mots-clés> [mokle] SAMOST m

mot-valise <pl mots-valises> [movaliz] SAMOST m

mot-racine <pl mots-racines> [moʀasin] SAMOST m

Prevodi za mot: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mot: v slovarju PONS

Prevodi za mot: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mot [mo] SAMOST m

mot-clé <mots-clés> [mokle] SAMOST m

mot-valise <mots-valises> [movaliz] SAMOST m

demi-mot [dəmimo]

Prevodi za mot: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mot: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mot à mot
in dignity form
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文