mouche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mouche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mouche [muʃ] SAMOST ž

II.se moucher GLAG povr

III.moucher [muʃe]

bateau-mouche <pl bateaux-mouches> [batomuʃ] SAMOST m

gobe-mouche <pl gobe-mouches> [ɡɔbmuʃ] SAMOST m

oiseau-mouche <pl oiseaux-mouches> [wazomuʃ] SAMOST m

chasse-mouches, chasse-mouche <pl chasse-mouches> [ʃasmuʃ] SAMOST m

attrape-mouches, attrape-mouche <pl attrape-mouches> [atʀapmuʃ] SAMOST m

Prevodi za mouche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mouche v slovarju PONS

Prevodi za mouche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za mouche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mouche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

if the cap fits, wear it Brit prov
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文