mouches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mouches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chasse-mouches, chasse-mouche <pl chasse-mouches> [ʃasmuʃ] SAMOST m

attrape-mouches, attrape-mouche <pl attrape-mouches> [atʀapmuʃ] SAMOST m

tue-mouches [tymuʃ] PRID inv

II.se moucher GLAG povr

III.moucher [muʃe]

mouche [muʃ] SAMOST ž

Prevodi za mouches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mouches v slovarju PONS

Prevodi za mouches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tue-mouche(s) [tymuʃ] PRID inv

II.tue-mouche(s) [tymuʃ] SAMOST m

mouche [muʃ] SAMOST ž

bateau-mouche <bateaux-mouches> [batomuʃ] SAMOST m:

Individual translation pairs

Prevodi za mouches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mouches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

if the cap fits, wear it Brit prov
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文