moule v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moule [mul] SAMOST m

II.moule [mul] SAMOST ž ZOOL

III.moule [mul]

I.moulé (moulée) [mule] GLAG pp

moulé → mouler

II.moulé (moulée) [mule] PRID

glej tudi mouler

Prevodi za moule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
pain m moulé
moule m à savarin

moule v slovarju PONS

Prevodi za moule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moule1 [mul] SAMOST m

moule2 [mul] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za moule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moule Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to take a cake out of a tin [or pan Am ]

moule iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文