moutons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moutons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mouton [mutɔ̃] SAMOST m

II.moutons SAMOST mpl

III.mouton [mutɔ̃]

IV.mouton [mutɔ̃]

saute-mouton <pl saute-mouton, saute-moutons> [sotmutɔ̃] SAMOST m

saut-de-mouton <pl sauts-de-mouton> [sodmutɔ̃] SAMOST m

Prevodi za moutons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moutons v slovarju PONS

Prevodi za moutons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mouton [mutɔ̃] SAMOST m

saute-mouton [sotmutɔ̃] SAMOST m inv

pied-de-mouton <pieds-de-mouton> [pjedmutɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za moutons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moutons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文