moyen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moyen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRID

II.moy|en SAMOST m

1. moyen (façon de procéder):

III.au moyen de PREDLOG

IV.par le moyen de PREDLOG

V.moyens SAMOST mpl

VI.moyenne SAMOST ž

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

moyen-orient|al (moyen-orientale) <mpl moyen-orientaux> [mwajɛnɔʀjãtal, o] PRID

moyen-courrier <pl moyen-courriers> [mwajɛ̃kuʀje] SAMOST m

Moyen-Orient [mwajɛnɔʀjɑ̃] m

Prevodi za moyen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moyen v slovarju PONS

Prevodi za moyen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moyen [mwajɛ̃] SAMOST m

Moyen Âge, Moyen-Âge [mwajɛnɑʒ] SAMOST m

Moyen-Orient [mwajɛnɔʀjɑ̃] SAMOST m

Prevodi za moyen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moyen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文