moyenne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moyenne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moyenne → moyen

glej tudi moyen

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRID

II.moy|en SAMOST m

1. moyen (façon de procéder):

III.au moyen de PREDLOG

IV.par le moyen de PREDLOG

V.moyens SAMOST mpl

VI.moyenne SAMOST ž

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRID

II.moy|en SAMOST m

1. moyen (façon de procéder):

III.au moyen de PREDLOG

IV.par le moyen de PREDLOG

V.moyens SAMOST mpl

VI.moyenne SAMOST ž

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

moyen-orient|al (moyen-orientale) <mpl moyen-orientaux> [mwajɛnɔʀjãtal, o] PRID

moyen-courrier <pl moyen-courriers> [mwajɛ̃kuʀje] SAMOST m

Prevodi za moyenne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moyenne v slovarju PONS

Prevodi za moyenne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moyenne [mwajɛn] SAMOST ž

moyen [mwajɛ̃] SAMOST m

Prevodi za moyenne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moyenne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to get a pass mark in sth Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文