n'arrivait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za n'arrivait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. arriver (dans l'espace):

arriver à 13 h à Paris

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

Individual translation pairs

Prevodi za n'arrivait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

n'arrivait v slovarju PONS

Prevodi za n'arrivait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arriver [aʀive] GLAG nepreh. +être

II.arriver [aʀive] GLAG nepreh. impers +être

Prevodi za n'arrivait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

n'arrivait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be not a patch on sb/sth else Brit, Aus inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文