n'ont v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za n'ont v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za n'ont v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

n'ont v slovarju PONS

Prevodi za n'ont v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ont [ɔ̃] GLAG

ont indic prés de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za n'ont v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

n'ont Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

n'ont iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za n'ont v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文