nécessité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nécessité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nécessité [nesesite] SAMOST ž

1. nécessité (ce qui s'impose):

II.nécessités SAMOST fpl

III.nécessité [nesesite]

glej tudi vertu

I.vertu [vɛʀty] SAMOST ž

II.en vertu de PREDLOG LAW

III.vertu [vɛʀty]

Individual translation pairs

Prevodi za nécessité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

nécessité v slovarju PONS

Prevodi za nécessité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za nécessité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nécessité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文