nager v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nager v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.nager [naʒe]

Individual translation pairs

Prevodi za nager v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

nager v slovarju PONS

Prevodi za nager v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za nager v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

nager Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文