navire: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za navire: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

navire [naviʀ] SAMOST m

navire-usine <pl navires-usines> [naviʀyzin] SAMOST m

navire-citerne <pl navires-citernes> [naviʀsitɛʀn] SAMOST m

navire-hôpital <pl navires-hôpitaux> [naviʀɔpital, o] SAMOST m

navire-école <pl navires-écoles> [naviʀekɔl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za navire: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

navire: v slovarju PONS

Prevodi za navire: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za navire: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

navire: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文