net v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za net v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.net (nette) [nɛt] PRID

II.net (nette) [nɛt] PRIS

III.net SAMOST m

Prevodi za net v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

net v slovarju PONS

Prevodi za net v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.net(te) [nɛt] PRID

II.net(te) [nɛt] PRIS

Net [nɛt] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za net v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

net Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文