ni v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ni v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ni [ni] VEZNIK

ni On observe que le français et l'anglais fonctionnent de la même façon: il ne jure ni ne se met en colère = he doesn't swear or lose his temper; ni il jure ni il se met en colère = he neither swears nor loses his temper; elle ne veut pas le voir ni lui parler = she doesn't wish to see him or to talk to him; elle ne veut ni le voir ni lui parler = she neither wishes to see him nor to talk to him.:

c'est ni fait ni à faire inf

glej tudi trompette, foi

I.trompette [tʀɔ̃pɛt] SAMOST m

II.trompette [tʀɔ̃pɛt] SAMOST ž

III.trompette [tʀɔ̃pɛt]

IV.trompette [tʀɔ̃pɛt]

foi [fwa] SAMOST ž

3. foi (sincérité):

bona fide épith
Individual translation pairs

Prevodi za ni v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
ni l'un/-e, ni l'autre m/ž

ni v slovarju PONS

Prevodi za ni v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ni [ni] VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za ni v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ni Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文