noix v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

noix <pl noix> [nwa] SAMOST ž

casse-noisettes, casse-noisette, casse-noix <pl caisse-noisettes, caisse-noix> [kasnwazɛt, kasnwa] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za noix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

noix v slovarju PONS

Prevodi za noix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za noix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

noix Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à la noix (de coco) inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文