nord v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nord v slovarju francoščina»angleščina

I.nord [nɔʀ] PRID inv

II.nord [nɔʀ] SAMOST m

IV.nord [nɔʀ]

V.nord [nɔʀ]

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

nord-vietnam|ien (nord-vietnamienne) <mpl nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] PRID

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] PRID inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] SAMOST m

nord-africain (nord-africaine) <mpl nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] PRID

nord-américain (nord-américaine) <mpl nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRID

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] PRID inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] SAMOST m

nord-cor|éen (nord-coréenne) <mpl nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] PRID

Rhénanie-du-Nord-Westphalie [ʀenanidynɔʀvɛstfali] ž

Nord-Vietnam|ien (Nord-Vietnamienne) <mpl Nord-Vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] SAMOST m (ž) HIST

Nord-Sud [nɔʀsyd] PRID inv POL

nord v slovarju PONS

Prevodi za nord v slovarju francoščina»angleščina

I.nord [nɔʀ] SAMOST m

II.nord [nɔʀ] PRID inv

I.Nord [nɔʀ] SAMOST m

II.Nord [nɔʀ] PRID inv

nord-africain(e) <nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] PRID

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRID

nord-coréen(ne) <nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] PRID

nord-vietnamien(ne) <nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, jɛn] PRID HIST

nord-est [nɔʀɛst] SAMOST m inv

nord-ouest [nɔʀwɛst] SAMOST m inv

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] SAMOST m sans pl

Nord-Africain(e) <Nord-Africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] SAMOST m(ž)

nord Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文