noué v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se nouer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za noué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

noué v slovarju PONS

Prevodi za noué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

noué(e) [nwe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za noué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

noué Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文