nu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nu (nue) [ny] PRID

II.nu <pl nu, nus> SAMOST m

III.à nu PRIS

IV.nues SAMOST fpl

V.nu (nue) [ny]

nu-propriétaire (nue-propriétaire) <mpl nus-propriétaires> [nypʀɔpʀijetɛʀ] SAMOST m (ž)

nu-pied <pl nu-pieds> [nypje] SAMOST m (sandale)

nu-tête [nytɛt] PRIS

va-nu-pieds, vanupied <pl va-nu-pieds, vanupieds> [vanypje] SAMOST mf

Prevodi za nu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nu v slovarju PONS

Prevodi za nu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nu(e) [ny] PRID

nu [ny] SAMOST m ART

nu-tête [nytɛt] PRID inv

I.nu-pieds [nypje] PRID inv

II.nu-pieds [nypje] SAMOST mpl (chaussures)

va-nu-pieds [vanypje] SAMOST mf inv

Individual translation pairs

Prevodi za nu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文