nulle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nulle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nul (nulle) [nyl] PRID

II.nul (nulle) [nyl] PRID indéf (aucun)

III.nul (nulle) [nyl] SAMOST m (ž) inf

IV.nul (nulle) [nyl] ZAIMEK indéf

V.nulle part PRIS

glej tudi prophète, impossible

prophète (prophétesse) [pʀɔfɛt, pʀɔfetɛs] SAMOST m (ž)

I.impossible [ɛ̃pɔsibl] PRID

II.impossible [ɛ̃pɔsibl] SAMOST m

III.impossible [ɛ̃pɔsibl] MEDMET

IV.impossible [ɛ̃pɔsibl]

Prevodi za nulle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nulle v slovarju PONS

Prevodi za nulle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nul(le) [nyl] PRID

II.nul(le) [nyl] ZAIMEK indéf soutenu

III.nul(le) [nyl] SAMOST m(ž)

Prevodi za nulle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nulle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文