objet: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za objet: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.objet [ɔbʒɛ] SAMOST m

II.-objet COMP

III.objet [ɔbʒɛ]

Individual translation pairs

Prevodi za objet: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

objet: v slovarju PONS

Prevodi za objet: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za objet: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

objet: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文