obligé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za obligé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.obligé (obligée) [ɔbliʒe] GLAG pp

obligé → obliger

II.obligé (obligée) [ɔbliʒe] PRID

III.obligé (obligée) [ɔbliʒe] SAMOST m (ž)

glej tudi obliger

II.s'obliger GLAG povr

III.obliger [ɔbliʒe]

II.s'obliger GLAG povr

III.obliger [ɔbliʒe]

Individual translation pairs

Prevodi za obligé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obligé v slovarju PONS

Prevodi za obligé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za obligé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obligé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文