obligés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za obligés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'obliger GLAG povr

III.obliger [ɔbliʒe]

I.obligé (obligée) [ɔbliʒe] GLAG pp

obligé → obliger

II.obligé (obligée) [ɔbliʒe] PRID

III.obligé (obligée) [ɔbliʒe] SAMOST m (ž)

glej tudi obliger

II.s'obliger GLAG povr

III.obliger [ɔbliʒe]

Prevodi za obligés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obligés v slovarju PONS

Prevodi za obligés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za obligés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obligés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文