obscures v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za obscures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

obscur (obscure) [ɔpskyʀ] PRID

clair-obscur <pl clairs-obscurs> [klɛʀɔbskyʀ] SAMOST m

Individual translation pairs
cinemas Brit

Prevodi za obscures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obscures v slovarju PONS

obscures Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文