officielle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za officielle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.offic|iel (officielle) [ɔfisjɛl] PRID (gén)

II.offic|iel SAMOST m

semi-offic|iel (semi-officielle) <mpl semi-officiels> [səmiɔfisjɛl] PRID

Journal officiel Info

Prevodi za officielle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

officielle v slovarju PONS

Prevodi za officielle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za officielle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

officielle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文