oh v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za oh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za oh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

oh v slovarju PONS

Prevodi za oh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za oh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oh Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文