ondes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ondes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

onde [ɔ̃d] SAMOST ž

I.micro-onde <pl micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] SAMOST ž

II.micro-ondes SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ondes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
airwaves RADIO, TV
ondes fpl

ondes v slovarju PONS

Prevodi za ondes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ondes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ondes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文