opérations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opérations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opération [ɔpeʀasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za opérations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opérations v slovarju PONS

Prevodi za opérations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za opérations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opérations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文