opinions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opinions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opinion [ɔpinjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za opinions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
sans opinion mf inv

opinions v slovarju PONS

Prevodi za opinions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opinion [ɔpinjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za opinions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opinions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文