orale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za orale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.or|al (orale) <mpl oraux> [ɔʀal, o] PRID

II.or|al SAMOST m

III.or|al (orale) <mpl oraux> [ɔʀal, o]

audio-or|al (audio-orale) <mpl audio-oraux> [odjoɔʀal, o] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za orale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

orale v slovarju PONS

Prevodi za orale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za orale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

orale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文