ordinateurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ordinateurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ordinateur [ɔʀdinatœʀ] SAMOST m INFOR

mini-ordinateur <pl mini-ordinateurs> [miniɔʀdinatœʀ] SAMOST m

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] SAMOST m

Prevodi za ordinateurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ordinateurs v slovarju PONS

Prevodi za ordinateurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ordinateurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ordinateurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文