ordre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ordre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ordre [ɔʀdʀ] SAMOST m

1. ordre (commandement):

à vos ordres! MILIT
à vos ordres! un ami, parent) hum

2. ordre (disposition régulière):

7. ordre (état stable et normal):

8. ordre (nature):

sous-ordre <pl sous-ordres> [suzɔʀdʀ] SAMOST m

Prevodi za ordre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ordre v slovarju PONS

Prevodi za ordre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ordre1 [ɔʀdʀ] SAMOST m

ordre2 [ɔʀdʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ordre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ordre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文