organe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za organe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

organe [ɔʀɡan] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za organe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

organe v slovarju PONS

Prevodi za organe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

organe [ɔʀgan] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za organe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

organe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文