ours v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ours v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cage

cage [kaʒ] SAMOST ž

2. cage inf SPORT:

lift shaft Brit
cage à lapins lit, fig, inf
cage à poules lit
cage à poules JEUX
cage à poules JEUX
cage à poules fig
Individual translation pairs

Prevodi za ours v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ours v slovarju PONS

Prevodi za ours v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za ours v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ours Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文