paille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.paille [pɑj] PRID inv (couleur)

II.paille [pɑj] SAMOST ž

III.paille [pɑj]

IV.paille [pɑj]

glej tudi bête

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

hache-paille <pl hache-paille, hache-pailles> [ˈaʃpaj] SAMOST m

Prevodi za paille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paille v slovarju PONS

Prevodi za paille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za paille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文