pain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pain [pɛ̃] SAMOST m

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf épith

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] SAMOST m (ce qui fait vivre)

grille-pain <pl grille-pain, grille-pains> [ɡʀijpɛ̃] SAMOST m

Prevodi za pain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pain v slovarju PONS

Prevodi za pain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pain [pɛ̃] SAMOST m

gagne-pain [gaɲpɛ̃] SAMOST m inv

grille-pain [gʀijpɛ̃] SAMOST m inv

Prevodi za pain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文