pains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pain [pɛ̃] SAMOST m

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf épith

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] SAMOST m (ce qui fait vivre)

grille-pain <pl grille-pain, grille-pains> [ɡʀijpɛ̃] SAMOST m

Prevodi za pains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pains v slovarju PONS

Prevodi za pains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pain [pɛ̃] SAMOST m

gagne-pain [gaɲpɛ̃] SAMOST m inv

grille-pain [gʀijpɛ̃] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za pains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文