papiers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za papiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sans-papiers, sans-papier <pl sans-papiers> [sɑ̃papje] SAMOST m

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] SAMOST m

I.papier [papje] SAMOST m

II.papiers SAMOST mpl

III.papier [papje]

IV.papier [papje]

coupe-papier <pl coupe-papier, coupe-papiers> [kuppapje] SAMOST m

gratte-papier <pl gratte-papier, gratte-papiers> [ɡʀatpapje] SAMOST m

papier-calque <pl papiers-calque> [papjekalk] SAMOST m

papier-monnaie <pl papiers-monnaies> [papjemɔnɛ] SAMOST m

Prevodi za papiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

papiers v slovarju PONS

Prevodi za papiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

presse-papiers [pʀɛspapje] SAMOST m inv

sans-papiers [sɑ̃papje] SAMOST mf inv:

papier [papje] SAMOST m

coupe-papier [kuppapje] SAMOST m inv

papier-filtre <papiers-filtres> [papjefiltʀ] SAMOST m

papier-toilette <papiers-toilette> [papjetwalɛt] SAMOST m

gratte-papier <gratte-papier(s)> [gʀatpapje] SAMOST mf péj

Prevodi za papiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

papiers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

papiers iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文